Höga kusten Smakmässsa 2022 inställt

Vi har sett fram emot att arrangera Höga Kusten smakmässa i år! Vi har haft ett stort intresset från besökare men tyvärr så har intresset från utställarna inte vart lika stort.
Vi har därför tagit beslutet utifrån alla parters bästa att ställa in årets Smakmässa.

vi kommer att jobba på att utveckla konceptet för att det ska bli ännu bättre och vi kommer att arrangera ett liknande event nästa år!

Alla biljetter kommer återköpas.